מודי כידון מכר שלושה נכסים מסחריים בארה”ב ב-90 מיליון דולר