ממלונות ריקים ועד קניונים נטושים: ההזדמנויות שנפתחו להשקעות בחו”ל