סימני התאוששות”: ההזדמנויות שיצרה הקורונה בשוק הנדל”ן בארה”ב”